21-07-08

Pamflet: Red Rood!

Socialist zijn is geen grapje. Het is een serieuze boel als je spreekt met rode smoel. Nu meer dan ooit, na meer dan 20 jaar in het defensief. Overal kalft de aanhang af en de tijdelijke, plaatselijke opstoten zijn terug te brengen op scoutsleiders die, per ongeluk of bij gebrek aan alternatief, niet in de christen-demokratie terechtkwamen (en zich vervolgens bekeerden tot Sint-Egidius of, erger nog, Benedictus). Neen - er is iets mis en een beetje modern socialist beklaagt zich over het populisme, en ook wel het toenemend individualisme. Een beetje modern socialist is dermate druk met klagen dat er geen tijd blijft voor denken. Hooguit komt zij, of hij, tot wat uitleggerig zagen.
De ironie van de leidende socialist is dat hij uitlegt en uitlegt en zo overkomt als die dwaze professor die altijd gelijk heeft over wat volstrekt naast de kwestie is. Hoe dat zo komt? Niet omwille van populisme of individualisme, maar omdat de socialist zelf niet meer nadenkt over zijn basiskeuze. De socialistische suksessen zijn gebaseerd op de na-oorlogse en voorwaardelijke kapitulatie voor het kapitalisme. Dat is tot nu een bron van schaamte. Het is die schaamte die het rode denken blokkeert tot een permanente ontkenning van de eigen zwakheden - en een voortdurende lofzang op de vele suksessen in de verdediging van kapitulatievoorwaarden - in een dominant-kapitalistische maatschappij. Als ze het voorgaande niet gelezen zouden hebben, & hun schaamtegevoel dus niet geaktiveerd zouden weten - zouden weinig socialisten problemen maken van de volgende defnitie: socialisme is afremmen van uitwassen van het kapitalisme.
Wat men ook doet vanuit rode hoek om alleen de perceptie te veranderen, het zijn slechts tijdelijke effekten. Uiteindelijk is het slechts de realiteit die de perceptie kan beïnvloeden op blijvende wijze. De realiteit is dat het modern socialisme afremmend is. Rood redden kan slechts door de rem aan anderen te laten en zelf terug naar de gas te grijpen. De rem kan slechts gelost worden als de kapitulatie erkend wordt, en dus ook de romantische zucht naar de ´korrektheid´ van de Marxistische profetieën over het kapitalisme los wordt gelaten. De socialistische keuze is niet slechts verzet tegen kapitalisme of uitwassen van dat kapitalisme. De basiskeuze is die vóór kans op zelfontplooiiing en dus, ondermeer, tégen verdovende profetieën - zeker ook de Marxistische.
Neen, socialist zijn is heden ten dage niet grappig. Er is veel moeten - en nog meer respekt - en, God Betert, sociaal engagement. Dit alles is bull shit. De 5de colonne, het paard van socialistisch Troje, bestaat uit christenmensen met zachte 'ch', die er hoogstbevoogde en hoogstbevoogdende meningen op nahouden. Allesbehalve het enige dat van belang is: durven! Durven is het hart van het socialistische militeren, Ten aanval! Niet het mekkerend kanttekeningen aanbrengen bij onrecht, maar het roepend opeisen van recht. Niet Groen? maar Rood! en laat ze beven, die tsjeven.
De socialist van morgen zal terug lachen met priesters, imams en rabbi´s of hij zal zelf tsjeef geworden zijn. De essentie van het socialisme ligt in ontvoogding en dus in ontkerkelijking en dus in rabiate anti-religiositeit. Het is een schande dat bij een virtueel ontkerkelijkte maatschappij zogenaamde socialisten pleiten voor zekerheid van het geloof. Het zijn inderdaad schijnheilige paterkes die iets dergelijks bestaan (maar socialisten doen niet aan vergeven, alleen aan vooruitgang en toekomst dus passons).
Het fundamentele vertrouwen in de kracht van de individuele mens moet blijven, en dus ook het vertrouwen dat het inidvidu niet voor egoïsme kiezen zal. Dat specifiek vertrouwen is geen kwestie van geloof maar van redelijkheid. En ja, het kapitalisme heeft de laatste veldslag gewonnen. We moeten ons niet schamen om het beste uit de situatie te halen kwa ontvoogding. De toekomst is er een van vooruitgang, & ooit vinden we wel een valabel alternatief voor het kapitalisme.

Ondertussen: Vooruit!

Commentaren

goeie vondsten zijn zeldzaam nice to meet you this way, eindelijk nog iets maatschappijkritisch gevonden

Gepost door: octo | 17-01-09

De commentaren zijn gesloten.