11-05-08

Stop! de liefdadigers

Ze nemen taktisch gezien hun voorzorgen; ze nestelen zich met graagte op de moreel hoge grond. Vanuit vogelperspektief is alle tegenstand nietig. En, bovendien, kan een eventueel verlies altijd geweten worden aan de wetten van de sterkste. Ze geven graag. Met wat geluk beperken ze hun giften tot wat ze zelf niet nodig hebben maar hier en daar is het martelarenstatuut te aantrekkelijk. Dan begint men al gauw te krijsen. Voor elke martelaar zijn er volgelingen; het krijsen wordt zo snel oorverdovend. Maar voor een aflaatje via sticker of kollektebus kan je gauw het eigen geweten sussen en, vooral, hun vuurtje blussen.
Zo gaat het met liefdadigers: geef ze de vrijheid en ze sluiten je geweten op achter mansdikke muren van zeemzoeterig groot gelijk. 'Ten behoeve van', 't is om van te schijten. De arme zwartjes verdienen het zelfs niet echt lijdend voorwerp te zijn. Met wat edelmoedigheid mogen ze verplicht meewerken, en hun leven in eigen handen nemen, op voorwaarde dat ze het doen in de stijl van de liefdadigers die hen helpen. Onbaatzuchtig zijn de liefdadigers dus zo moeten ook de armen blijven: onbaatzuchtig. Want arm zijn ze en als ze arm blijven dan blijven ze ook schattig.
Rijkdom is te verafschuwen. Liefdadigers kunnen dat weten want liefdadigers zijn in de regel rijk. Dat is hun schaamte en die moet afgekocht worden op de beurs van de moreel hoge grond. Het aandeel Birma staat hoog, erg hoog. Er zijn veel kopers want rijken van alle overtuigingen vinden er de juiste kruiden voor hun orgie van schaamte. Laat ons hopen voor hún geluk dat er voor alle Birmezen nog honderd jaar van kleinschalige ontwikkeling inzit. Alleen zo zit er nog honderd jaar groei in op de beurs van de liefdaderigheid.
Neen, geen nieuw idee, geen nieuwe verontwaardiging maar erg aktueel nu het monopolie van de liefdadigers bedreigd wordt door dat van commercie & winstbejag. Ze zouden nog kunnen leven met het feit dat de armen rijk gaan worden - het is hún schaamte, wie ligt er in gods naam wakker van schaamte van volgende generaties - maar dat die arme zwartjes rijk willen worden dat bederft de smaak van de schotels der schaamte.
Op naar het leefmilieu!

De commentaren zijn gesloten.