01-05-08

Fixecurity voor kapitale mensen

Het is vandaag 1 mei, dan hoor je soms nogal wat. Bijvoorbeeld: "<djingle> We care for your human capital. <djingle>" Nou en of, welkom in het tijdperk van de flexicurity newspeak! Men denkt ongetwijfeld - "als we 't in 't Engels doen dan gaat het erin als zoete American Dream koek".
Het is nochtans een beproefd propaganda-recept; neem twee woorden met leuke connotaties, sla ze samen en plak ze op de wil een ervan af te breken. In dit geval wil men de sociale zekerheid afbreken en beroept men zich op de hulplijn van de fleksibiliteit. Net zo met human capital, ontmenselijking wordt ons de strot doorgeduwd met behulp van onze, recent verworven maar zeer gekoesterde, verering van kapitaal.
Zekerheid die fleksibel is is geen zekerheid maar Russische roulette. Mensen die kapitaal worden zijn geen mensen meer maar lijfeigenen. De mens moet het substantief blijven en het kapitaal het adjektief en niet omgekeerd. Lang geleden hadden we een perfekt sisteem van flexicurity: als je geld had bleef je zeker en als je geen geld had dan was je ook zeker, van niets. Fleksibel en rechtvaardig: diegenen die geld opzij hielden waren zeker, al de rest was de pineut en alle pineuten samen waren het beste argument om voor je geld te vechten, desnoods met je leven.
Het hele idee van sociale zekerheid was dat die fleksibiliteit verdween. Geld of geen geld, onafhankelijk van sociale klasse was je zeker. En je was zeker geen menselijk kapitaal waartegen een verzekering kan genomen worden om - in geval van beschadiging - snelle reparatie te vergemakkelijken. Men tracht ons nu te overtuigen, als laatste stuiptrekking van het neoliberalisme, dat we ons grenzeloos moeten kunnen verzekeren. Blijkbaar is het het summum van de ondernemende maatschappij om alle risiko's uit te sluiten. Vervolgens kan men dan "onbetaalbaar" gaan roepen en "voor wat hoort wat". Maar zij zijn het die de onbetaalbaarheid genereren door voor de kapitaalkrachtigen het risikoloze maar ueberfleksibele mensen-als-kapitaal sisteem als wortels voor ezels te houden.
Het zijn ezels die ezels volgen. De toekomst is aan het "guaranteed minimum wage for non-workers". Diegenen die meer willen verdienen zijn welgekomen maar moeten niet denken dat ze standaardbehoefte willekeurig hoog kunnen maken. Dat ze hun overschotten aan kapitaal maar investeren in risiko, zodat niemand weer in de verleiding komt om afgunstig te hollen achter die gouden bergen van het schier eindeloze gezonde en geborgen leven. Want morgen is het inderdaad beter maar alleen indien we niet het slachtoffer worden van de noodlottige voorstellingen van het fatum morgenum

De commentaren zijn gesloten.