19-03-08

Claus klauwt nooit weer

Hij zal niet rusten in vrede. De dood beëindigt onrust zo wel als rust. Het mag hem ontgaan hoe ekstreem-rechts Claus het hoofd boog ná zijn dood. Helaas zal hij evenmin genieten van het voor Claus gewijzigd zendschema, evenzeer ná het live-verslag van het bekervoetbal.
Wegen 's doods voordelen op tegen de nadelen?
Enerzijds moet hij vrienden van weleer niet zien getuigen hoe die Hugo Claus 'groter is dan'. Een leven van woorden postuum samengevat in wiskunde. En anderzijds wordt hij niet langer getergd door jaarlijkse literaire veekeuringen. Alleen de dood verlost een schrijver van de vloek van Nobel.
De deugd van de dood mag twijfelachtig zijn, Alzheimer wist alle twijfel uit. In zijn geval eerst en alleen de twijfel. Een leven van antikatolieke achterhoede-gevechten finaal beslecht met de overwinning van de vrij gekozen dood. 
Neh!
Moge men nooit een voortijdige behandeling voor Alzheimer vinden. Velen, en ook ik, hebben slechts het schrikbeeld uitgewist te worden om de gure herfst van het ons-kent-ons te ontlopen. Erger voor de onverenigden, erger dan de levende vergetelheid, is het verlies van de eigenheid in bezadigd samenzijn. Geen grotere vloek dan in groep ooit rebels geweest te zijn.
Bijzetten is Claus' lot. Gehoopt heeft hij om verder te leven via woorden. Zijn hoop is met hem gestorven. Groter dan zal hij nooit zijn, best is zijn woorden zo niet te kleineren.
Met dank voor het heengaan op eigen keuze! Enig onverenigd.

De commentaren zijn gesloten.