10-03-08

Maatschappijsupporter

Iemand zei me onlangs dat mijn stukjes eerder van het maatschappijkritische - misschien wel maatschappijkritiese; 'wink, wink, nudge, nudge' - soort zijn. I beg to differ. Welintegendeel: ik ben een maatschappijsupporter! Telkens als de maatschappij in konflikt komt met haar vele kritikasters kies ik partij voor de maatschappij. We worden te materialistisch? Ik vind het goed zo. Worden we te seksueel. 'Prima!', denk ik. Zijn we te lui, te vrijpostig en maken we het te bont voor het traditionele gezag? U hoort me al denken: 'Doe zo voort'.
Kritiek op de maatschappij hebben we al genoeg. Het volstaat het gemiddeld politieke discours te ontleden, er is altijd wel iets mis dat dringend rechtgezet dient te worden. Gieren zijn het die moeten teren op andermans ongeluk om zichzelf op de kaart te kunnen zetten. Allemaal vlijtig zoeken naar problemen die ze vervolgens kunnen oplossen; of tenminste - liefst met wat franc-parler - aankaarten. De kweekvijvers van het establishment bestaan uit puur zuur - vandaar waarschijnlijk de toenemende zwavelgeur in het publieke debat.
Nooit is het goed. Tenzij het iets is dat met instemmend gebrom iets slechts vermag weg te nemen (accijns op tabak, isolatie, minder burokrasie, ...). Men is zo naarstig op zoek naar maatschappelijke fouten dat het wel lijkt alsof we de totale annihilatie van het menselijke ras op termijn als een zegen zal gaan beschouwen. We zijn op het punt gekomen dat het summum van de publieke persoon is dat zij of hij 'de problemen krachtdadig benoemt'! Komaan zeg, zo veel gezond verstand is teveel gezond verstand voor een arme ziel als ik. Als een kind zo blij ben ik als iemand nog eens soft genoeg is om te wijzen op de alsmaar beter worden kwaliteit van (bijvoorbeeld) muziek & de almaar groter wordende groep mensen die tijd en middelen hebben om ervan te genieten.
Maar de maatschappij trekt er zich verder geen ene reet van aan. Want zo is ze wel, die maatschappij. Dat gaat gewoon lustig voort met nieuwigheden te kreëren. Dat kweekt als konijnen alsmaar meer mensen die genieten van wat al van moois op de wereld losgelaten wordt. Tot wanhoop van geestelijken & spirituelen van heinde en verre die de markt voor hun mentale opiaten verder en verder zienderogen zien slinken al roepende in de woestijn: 'er moet meer zijn!'. Helaas voor hen: er is elke dag meer en dus minder nood aan hun type mentale verdoving.

Neen, ik ben een maatschappijsupporter.

Heb het slechts moeilijk met de gevestigde waarden - en ook met gevestigde waarden die de gevestigde waarden aanvallen. Gezuur en gezaag, waarom? Alleen maar om zich af te zetten tegen de maatschappij ter meerdere eer en glorie van hun eigen sub-gebrek-aan-kultuur - de kultuur van de bruine neus met als einddoel een lidmaatschap van het selektoraat.

De commentaren zijn gesloten.