09-02-08

De belasting van lage belastingen

O, wat zijn we jaloers op de lage Amerikaanse belastingen. Hoe doen ze dat toch? Al die subsidies aan - voornamelijk militaire - bedrijven zonder: read all their lips, new taxes! Het zal zeker wel helpen grote delen van de bevolking te laten kreveren beneveld door de gedachte dat 1 op een miljoen ervan tot volstrekt onbelaste rijkdom kan komen (tenminste als je de genereuze giften aan verkiezingskampanjes niet telt als belasting).
Maar dat volstaat zeker niet, hoewel het een leuke bliksemafleider is van wat er echt aan de hand is.
I'll tell you the secret: Americans don't pay big taxes because we - all us non-Americans - pay 'em for 'em. Dat gaat zo:
De welvaart van den Amerikaan bestaat bij gratie van hun financieel sisteem, bij wijze van boetade: alle monetaire wegen leiden naar de dollar. Het deficit op de Amerikaanse begroting en het Amerikaans handelstekort zijn 2 enorme zwarte gaten die het zweet op ieders aanschijns omzetten in liquiditeiten die na verrassend weinig omzwervingen resulteren in waardevermeerderingen in het Beloofde Land van de Machtige Dollar.
De belofte van dezelfde morzel gronds of eenzelfde aandeel bedrijfs die altijd in de eeuwigheid zullen blijven verhogen in waarde vervangt de belastingen. Terzelfdertijd laat het een voortdurende big spending government toe - niet in het minst ter meerdere eer en glorie van de aantrekkingskracht naar niet-Amerikanen van het  grote thuis- en gidsland.
En wij betalen de rekening. Niet alleen dient onze produktiviteit verhoogd en verhoogd om de druk op Amerikaanse belastingen, en overheidsverkwisterij, te verlagen (ook een zwart gat kan nog crashen!), bovendien verhoogt druk op onze belastingen (want willen we niet allemaal in "no-new-taxes-America" wonen?) en de aantrekkingskracht van het thuisland (waar werkdruk relatief laag blijft en de belastingen al bijzonder laag zijn).
Drie keer gesjareld - geen voorbeeld van een bijzonder stabiel sisteem.
Het gaat hier nu toevallig wat pamfletterig over Amerika maar ... de belasting van lage belastingen is zo misschien duidelijk. Het is een keuze die niets met vrije markt, konsumeren of zelfs maar kapitalisme te maken heeft. Het is een keuze voor de vlucht vooruit? met nadruk op de vlucht en vraagteken achter vooruit. Lage belastingen koop je af met hogere werkdruk, en dus lekker niet met een kleine overheid - de grootte van de overheid is eerder onafhankelijk van het nivo van de belastingen. Onze belastingen zijn dermate hoog omdat we vooralsnog weigeren de slachtoffers van de werkdruk achter te laten als gewonde dieren die de kudde niet meer kunnen volgen.
Uiteindelijk zullen de belastingen gemiddeld verhogen (en bij ons verlagen - er is geen fundamentele ekonomische reden om signifikante verschillen in het nivo van belastingen te hebben). Het al dan niet aankunnen van werkdruk is immers voor ons als mensen gelukkig minder en minder van tel.
We mogen slechts hopen dat de onvermijdelijke vooruitgang naar een almaar minder belastende wereld gepaard gaat met vooruitziendheid. Anders zal het toeval en niet het talent beslissen wie de zoveelste financiële crash zonder al te veel kleerscheuren overleeft. Toeval is onmenselijk. Laat ons de Amerikaan daarom steunen - zijn kultuur is benijdenswaardig gebleven ondanks de fout van de lage belastingen die er ooit ingeslopen is (uit rechtmatig wantrouwen tegen teveel overheidsbemoeienis met de allerindividueelste ekspressie).

De commentaren zijn gesloten.