04-01-08

Bidsprinkhanen

Eens religie en andere vormen van massahysterie op het achterplan raken, is de onzichtbare hand feilloos in staat om geboortecijfers perfekt te regelen. In feite past religie naadloos in de dynamiek van natuurlijke evolutie, alleen met eksplosieve bevolkingsgroei kon men van mensen tot mensheid komen. Er is dan ook geen fundamenteel verschil tussen pakweg de blinde darm en onze traditionele vormen van massaverenigingen; ooit hielpen ze ons om overweg te kunnen met de omstandigheden, nu zijn ze overbodig en eerder riskant.
Het verschil is een verschil van graad. Aan een blinde darm kan een enkeling sterven en de verwijdering is simpel. Maar aan hét geloof kunnen we samen  sterven en chirurgie is geen optie. De eigen dynamiek van religie is altijd - en onvermijdelijk - een dynamiek van overbevolking. We leven namelijk niet voor onszelf maar voor iets groter, elk leven is goed. De antieke beschavingen zijn niet teloorgegaan aan hun dekadentie. Ze gingen tenonder aan woekerende vitaliteit van naburige en infiltrerende religieuze kuddes bidsprinkhanen. Ook ons kan het nog overkomen, zowel vanuit het Preutse Westen als vanuit het devote Oosten. Als we hét geloof - welk hét geloof dan ook - niet breken met respekt voor eenieders geloof, geloof me dan: de menselijke bijenkolonie zal onvermijdelijk zijn.

Meer mensen - bij gelijkblijvende middelen - is meer armoede, tot zover heeft Malthus voor altijd gelijk. En elk georganizeerd geloof zal altijd en overal voor meer mensen gaan, al was het maar ter meerdere eer en glorie van de elites in de organizatie (of ze dat bewust of onbewust doen is volstrekt irrelevant). We kunnen die armoede konsentreren in bepaalde bevolkingsgroepen of, als de ontvoogding plaatselijk te hoog wordt, eksporteren naar andere gebieden zoals we heden ten dage doen maar ergens zal barbertje hangen en ooit bij ons. Daarom, en alleen daarom, moeten we alle vormen van georganizeerde geloofsbelijdenis bestrijden; onder het mom van voor iedereen goed te doen doen ze voor bijna elk van ons het slechtst mogelijke.

Ontkerstening en het voortschrijdend impliciet en ekspliciet atheïsme hebben onze huidige welvaart bewerkstelligd. Industriële revoluties en technologisch optimisme zijn slechts bijprodukten van die ontkerstening. De hangmat die al verworven is hebben we op kap van het geloof verworven, de technologische vooruitgang maakte de hangmat alleen maar komfortabeler.
Maar technologie is niet anders dan theologie, nuttig binnen omstandigheden maar een mogelijks gevaarlijke bijkomstigheid bij verdere evolutie. Nu we - in bepaalde delen van de wereld, met meer of minder hipokrisie - geboortecijfer onder kontrole hebben doemt daar het schrikbeeld op van een almaar dalend sterftecijfer. Meer en meer mensen vallen voor technoreligie en willen blijvend leven. Het resultaat is voorspelbaar en trouwens al vaker voorspeld: meer en meer mensen met groter en groter beslag op traag groeiende middelen, dus: meer armoede en meer afhankelijkheid. Nanobotsprinkhanen.
Organizatie zal zich opdringen - en dringt zich nu al meer en meer op - en de elite zal trachten goed te doen voor iedereen bijvoorbeeld door van bijna elk van ons te vragen meer en langer onder voogdij te werken. Want men zal er altijd voor gaan om meer trouwe mensen te hebben.

Nu weet ik waarom het moeilijk was hieraan te beginnen: ik heb verdorie een punt! De hoofdzaak - wij! - moet van de bijzaak - geloof/technologie - winnen omdat wij kunnen sturen. Al weten we niet waarnaartoe, we weten dat voor iedereen op de boot een hangmat beschikbaar moet zijn.
Als we op tijd het juk van de ongebreidelde levensverwachting afgooien is er ruimte voor elkeens hangmat. De onzichtbare hand zal sterftecijfers in goede banen leiden. Het leven dat ons gegeven wordt zal aangenaam kreatief zijn, de sektaire freaks die onder externe dwang langer willen leven zullen op ons mededogen kunnen rekenen.

De commentaren zijn gesloten.