10-01-06

De jeugdstilstand

Ik ben eruit! Men vindt dat de jeugd stilstaat omdat de jeugd minder en minder in  gestruktureerde jeugdbewegingen zit. Want de basis van het engagement van ons huidig publiek bestel werd gelegd in de jeugdbeweging. Alleen een paar zeldzame artistieke parvenu´s zochten hun heil buiten de geijkte strukturen -  zij worden dan wel gedoogd maar niet anders dan de vroegere dorpsidioten of hofnarren werden gerespekteerd.

 

U zal lachen maar dat hele jeugdbeweging, samenhorigheid en engagement-gedoe behoort tot een wereldvisie die al onze politieke partijen en bijna al onze publieke media verenigen. Alleen de kunst en het entertainment ontsnappen, soms, aan die volslagen neurotische kijk op de wereld. We worden geregeerd door obsessief-compulsief afwijkend gedrag: rechten en plichten, wat mag en wat moet. Alsof de wetten van Newton onverkort zijn blijven gelden na Einstein wordt elke uiting van moderne kultuur afgeschilderd als degeneratie (boem-boem muzieklawaai, Xbox en Playstation vereenzaming, gewelddadige B-films).

 

Alsof de Franse Revolutie de allerlaatst mogelijke kultuurverandering was en alsof de mensen na de Renaissance en in de Romeinse overheersing niet even overtuigd waren van hun grote ultieme kulturele gelijk. Ons bestel is er één van terugkijken, naar wat verworven is en derhalve verloren kan worden, en dus ten allen prijze te verdedigen is. We leven in een maatschappij van heimwee naar de tijden waar het beter was (maar waarin het uiteraard objektief gezien slechter was). Het Blok zal ooit erkend worden als de ultieme manifestatie van deze publieke neurose.

 

Het is niet zo dat het grote gevaar erin schuilt dat andere partijen het programma van het Blok overnemen (het is sowieso niet erg modern en rationeel om zich ten positieve of ten negatieve titel te laten leiden door andermans opinies - uitsluitend gebaseerdop wie die anderman is). Het grote gevaar ligt in het niet onderkennen dat de opinies van het Blok in het - weliswaar ekstreem - verlengde liggen van de gevestigde opinies in het publieke forum. Als het verlengde van iets niet bevalt, is er wel degelijk reden om zich vragen te stellen bij het origineel.

 

"Alle menschen werden brüder" getoonzet op een militaristische mars is allerminst toevallig geschreven in dezelfde taal als "Sieg Heil!". Beethoven´s motieven zullen zeker niet vergelijkbaar zijn met die van Hitler maar de onderliggende kultuur van beiden is daarom niet minder schrikwekkend gelijklopend.

 

De toekomst is gelukkig aan de jeugd. Een jeugd die zich niet meer door ouderen laat binden door gestruktureerde jeugdstilstand en die wel beweegt - die massaal kiest voor nieuwe kultuuruitingen die populair zijn bij levenden in plaats van aan te sluiten als brave schapen bij kultuuruitingen die populair waren bij de doden en bij diegenen die weldra - engagement en lidmaatschap van allerhande verenigingen en wijkcomités inkluis - dood zullen zijn. Wie kan treuren over jeugdbewegingen als de jeugd nog nooit zo beweeglijk is geweest?

 

13:09 Gepost door despreker | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.