10-12-05

Recht op vrij gezever

Bon, dat iemand zou opstappen omdat hij z´n gedacht eens gezegd had, daar word ook ik niet bepaald vrolijker van.
 
Maar of dat nu de zoveelste bedreiging van het recht op vrije meningsuiting is - dat er een reëel risiko is op een linkse gedachtenpolitie, of andere dergelijke oprispingen van dezelfde strekking - tja, dat weet ik toch ook weer niet. Medunkt, maar wellicht ben ik ook hierin te nuchter, dat dit naar verluid veelgeplaagd recht dikwijls nogal goedkoopjes verwisseld wordt met een nogal veelgeplaatste politieke mening.
 
Zijn de Heren van de denkgroep (prijs U gelukkig, het is deze keer ee,s geen denktank) in de gevangenis beland? Zijn ze misschien lijfelijk bedreigd door politiële instanties? Zijn ze bedreigd en hebben ze de justitiële instanties op de hoogte gebracht waarna deze laatste weigerden om in deze een onderzoek te voeren of de klacht ernstig te nemen? Is hen het recht ontnomen om tot het beste van hun vermogen te reageren in het publieke forum over de mogelijk onrechten hen aangedaan door deze of gene persoon of krant?
 
Ik denk het niet neen. In ieder geval hebben ze zich daar niet over uitgelaten. Misschien omdat ze bedreigd werden door een verdoken samenzwering van de Machten van het Belgisch Rijk - of, wat op hetzelfde neer komt, omdat ze anders niet uitgenodigd werden op de etentjes ten huize van De Croo. Maar laat ons de samenzweringstheorieën aan de links pers. Dus neen, er is geen enkele objektieve reden die nog maar vanop een lichtjaar afstand in de buurt komt van het breken van een recht.
 
Want wat men wellicht vergeet is dat er geenszins verplichting rust op privé- en rechtspersonen om geen enkele rekening te houden met meningen gespuid door burgers. Zo kan de pastoor die zich openlijk uitlaat over de vermeende homoseksualiteit van de paus zich verwachten aan een sanktie. Net zoals de linkse mening vertolkt door journalist-werknemers van extreem-rechtse publikaties zal leiden tot het ontslag van de eersten. Zo ook zal ik als onooglijk bediende zeker en terecht mijn ontslag betekend krijgen als ik op het werk op een tafel in de kantine spring en roep: "Ik ben een antisemiet". Nochthans zal geen enkele van deze akties (zelfs niet als er echt heldhaftige tussenzitten) aanleiding geven tot de minste beweging van het staats- en/of rechts- en/of parlementair apparaat - alle uitingen van mening zijn vrij en alle personen zijn vrij om er binnen de wettelijke normen bepaalde konsekwenties aan te koppelen. Bijvoorbeeld, je kan beslissen dit niet meer te lezen.
 
Uiteindelijk komt het discours van de denkgroep en het Blok neer op hetzelfde: je mag alles zeggen zonder dat er maar één enkele konsekwentie aan gekoppeld wordt en op slechts één voorwaarde - "als je de waarheid maar zegt en die waarheid die hebben wij in pacht."
 
Ondertussen komen er honderden zoniet duizenden mensen uit voor hun sympathie en aktieve betrokkenheid bij het Blok en is er geen enkele zaak bekend dat ze daarom hun werk zouden verliezen. Kan dan de paniekvoetbal over die ene niet onbemiddelde overtuigde Vlaming tot de juiste proporties herleid worden?
 
Weer een stormpje. Weer in een kleiner glas water.
 

15:00 Gepost door despreker | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.