01-08-05

Doorbomen over bomen, zagen over niet zagen

Ik rij voorbij de luchthaven van Deurne, zowat het enige bezienswaardige punt daar. Komende van Mortsel kijk ik naar rechts. Daar zou een waardevol bos staan. Waardevol genoeg om erg hoogoplopende emoties te veroorzaken. Tot in het verre Borsbeek toe - luchthavenproblemen, ze zijn altijd wel een beetje internationaal getint. Maar ik zie geen bos. Hooguit een paar bosjes met enkele tientallen bomen. De bosjes lijken bijzonder misplaatst, het is eerder een plaats voor wat flink uit de kluiten gewassen struikgewas. Niet echt een stukje oer-woud.
 
Weet ik veel of het een goed idee is om een luchthaven te hebben in Deurne (behalve dan dat 't wat sneu zou zijn als Deurne zelfs dat niet zou hebben - en slechts in het nieuws zou komen met de nakende absolute Blok-meerderheid). Weet ik veel of die bomen een risiko vormen van een bijna even grote orde als het alsmaar uitbreidend terrorisme. Maar er is nu een luchthaven en er is blijkbaar ook een norm die die bomen als risiko bestempelt. Ook het geloof in boomgeesten is er de laatste eeuwen niet echt op vooruitgegaan (hoewel er de laatste decennia misschien wel sprake is van een schuchtere boomgeest-kontrareformatie). Kappen maar, zou je dus denken - ofwel die bomen, ofwel met die luchthaven (maar - uitgenomen de zeldzame gelovers in goede, of slechte, boomgeesten - lijkt het eerste kappen meer voor de hand te liggen als het laatste).
 
Maar er wordt niet gekapt. Noch het ene, noch met het andere. Er wordt oeverloos (zelfs een oever heeft Deurne niet) getaktikeerd en geprakkizeerd over die bomen en over die luchthaven en over lawaai en over jobs ("jobs, jobs, jobs, ..." (x 816)). Die bomen worden misbruikt voor oneigenlijke politieke doeleinden. Boomgeesten of niet, zelfs bomen hebben het recht om niet in het oneindige voor andermans kar gespannen te worden. Want die bomen zijn slechts een eerst front (op andermans terrein) ter vermijding van een tunnel. Met een boom kan je nog op TV, al was het maar omdat er meer en meer boomgeestgelovers zijn. Tegen een tunnel wordt dat wel een heel stuk moeilijker. Zeker omdat iedereen wel doorheeft dat je niet zomaar tegen tunnels kan zijn. Neen, je bent gewoon tegen vliegtuigen boven je dak en daartegen zijn is verdacht op straffe van vergelijking met al die rijke Brusselaars die het arme Vlaanderen koeioneren.
 
Zo gaat dat dan met de rijke niet-Deurnenaars. Ze zijn voor de Borsbeekse bomen die zo mooi passen bij het Mortselse Fort. Zelfs het Blok van Deurne kan die strategie niet doorbreken - of wil het niet, de groei ligt immers bij de rijken vermits armen meestal spontaan dom zijn. Want 't is niet van deze tijd om tegen bomen te zijn en zolang men tegen bomen moet zijn kan men niet tot die andere dooddoener komen van voor jobs te zijn.
 
Meestal gaat het niet over wat het gaat. Er zijn slechts zeer weinige interessante onderwerpen - de kunst is, helaas, om een boom (een job, een terrorist, een moslim) te gijzelen voor zijn eigen rijkemans-dada. De rijken winnen altijd in dit spel - het wordt onderwezen in hun scholen. Als er ooit armen zijn die deze spijtige kunst verstaan dan zijn ze binnen de kortste keren rijk. Het is niet anders: de rijken winnen altijd. Ze zijn de enigen die meespelen.
 

13:03 Gepost door despreker | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.