30-06-05

Taalmisbruik

Rechtse intellektuelen zijn weliswaar mogelijks intelligent maar dan alleen in zoverre het erover gaat hun eigen fortuin, of dat van hun klasse, te bevorderen. Althans - zo denkt het merendeel van de linkse intellektuelen erover. Dat merendeel dat er diep vanbinnen overtuigd is dat ieder intellektueel rechts van hen een fascist is. "Heidegger!, Céline!", hoor je ze denken. Misschien denkt een vermetele zelfs wel "Marx!" want zijn slechts linkse intellektueen niet ook rechts, en dus fascisten (en had Karl niet wat al teveel op met Hegel om goed links te zijn?).
 
Ach, vanwaar toch al dat taalmisbruik volgens hetwelke men het niet meer gewoon oneens kan zijn en onmiddellijk moet doorschakelen naar de hoogste versnelling van moreel slecht of goed (maar er zijn altijd veel meer slechterikken dan goeïerikken, al was het maar omdat het hebben van Groot Gelijk een veelal eenzame bezigheid is). Allicht hebben rechtse intellektuelen 't veelal fout - ik ben nu eenmaal links gestemd - maar dat betekent allerminst dat ze fout zijn, of slecht, of meer van dat soort verwijten. Er is niets oneerbaars aan een rechtse visie en 't tegengestelde verkondigen is bepaald link - en allerminst links.
 
Zo krijg je van die hersenloze verwijten dat liberalen niet rechts kúnnen zijn. Alsof links-liberaal een pleonasme is dat dermate onkontroversieel is dat het in het Groene Boekje is opgenomen - ter staving van taalmisbruik door gebruik van overdreven franje. Alsof in tegenstelling tot meer komplekse woorden zoals "lul" het woord "liberaal" slechts één eenduidige betekenis heeft. Als die simplistische redenering - linkse intellektuelen willen al eens simplifiëren ter demokratizering van hun gedachten ten aanzien van het volk en de mensen - korrekt is dan is er nog nooit meer eensgezindheid geweest in de wereld als nu. Amerikanen haten de liberals, en zo doen ook wij Europeanen - als men meer geloof mag hechten in de opinie van opniemakers over andermans opinies dan in de opinies die deze laatsten ten beste geven als ter stemming gaan (hadden ze er maar gelijk in). Beide zijden in de grote konflikten van het Midden-Oosten zijn gedreven door een doorgedreven haat voor een liberale wereldvisie.
 
Nochthans is "liberaal" niet de passe-partout als misshien op het eerste zicht zou kunnen blijken uit de veelkleurigheid van de anti-liberalisten. Er is wel degelijk een affiniteit tussen ekonomisch en politiek liberalisme in de gemeenschappelijke afkeur van betweterigheid die van bovenaf een betuttelende pedantie meent tentoon te moeten spreiden. De kernidee van die afschuw - want liberalisme is bij uitstek een negatieve ideologie van wat níet kan - is nooit zo duidelijk geweest als in het werk van Sir Karl Popper - één lange aanklacht tegen het grote absolute gelijk en alle vormen van gelijkhebberij (ach waar is de tijd dat linkse intellektuelen nog in de praktijk tegen liberale uitwassen waren maar in theorie voor, ook ekonomisch liberalisme - nu aanvaard men in de praktijk het ekonomisch liberalisme als onvermijdelijk terwijl men theoretisch tekeer gaat tegen meer en meer vormen van liberalisme, en meer en meer ook tegen politiek liberalisme).
 
Maar gelukkig zijn zulke kernideeën niet gegeven als het Woord van God en zijn er zeer grote diversiteiten vanuit dit kernidee. Zo is het perfekt mogelijk om ekonomisch liberaal te zijn en zo konservatief als de pest te zijn (niet alleen is het mogelijk, het is ook meestal de realiteit). Het is immers uitermate rationeel om nieuwlichterij van een zogezegd verlichte elite te schuwen als een verstoring van de normale meningsvorming van onderen uit. Let wel, vreemd genoeg zijn het de progressieven die steevast vallen over het voorvoegsel "neo-", waarschijnlijk omdat wat nieuw is voor hen alleen maar erger kan zijn - nog verder weg van de eeuwigdurende waarheid die de gemiddelde progressief als zijn persoonlijk eigendom beschouwt.
 
Niet dat ekonomisch liberale konservatieven het juist hebben maar zoals voetbal maar niets zou zijn als iedereen voortdurend de man speeld, zo zijn intellektuele diskussies niet intellektueel als men de rechtse opponent niet op zijn argumenten pakt maar slechts op zijn doos geeft.
 

16:46 Gepost door despreker | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.