15-04-05

Pop Quiz

 "In welke mate beantwoordt de manier waarop Geert Bourgois zijn kerntaken invult aan uw verwachtingen ten aanzien van een Vlaams minister?" 

Ik weet het; allerminst origineel maar, vertrekkende van zo´n onnnoemelijk origineel startpunt als een bevraging van het middenveld over de publieke omroep, weze het mij vergeven. Nu is het niet zo eenvoudig om Geerts kerntaken te schetsen. Dat is ondermeer zo omdat Geert het nieuws voornamelijk haalt met dingen die, zo vermoed ik, niet tot zijn kerntaken behoren. Het komt me bijvoorbeeld zo voor dat met misprijzen verwijzen naar de kwaliteit en tijdsbesteding van andere verkozenen niet tot een of andere minsteriële bevoegdheid hoort. Ik durf zelfs ook te betwijfelen dat de organizatie van de inzameling van privégelden ter lening van tsoenamileed een kerntaak is van welk minsiter dan ook. Verder kan ik niet zo gauw invullingen vinden, van Geert. Buiten de bevraging over de VRT die dan weer niets te maken heeft met de VRT maar alles met Geerts mening over de rol van het middenveld in ons bestel (dat Levend Vlaanderen terug Klevend Vlaanderen moet worden). Maar ook de rol van het middenveld behoort weer niet onmiddellijk tot zijn kerntaken - tenzij de ekspansie van de Bokrijk-mentaliteit bedoeld is ter promotie van het toerisme in Vlaanderen.
 
Maar ach, dit alles is inhoudelijk waarschijnlijk weinig ter zake (zoals Bourgois ´t zelf meestal kwalificeert als iets niet in zijn kraam past). Minder ter zake alleszins dan dat de bovenstaande akties überhaupt ter zake kunnen zijn. Per slot van rekening verwacht ik van elke minister dat ie het programma uitvoert waarvoor ik stemde. En, zoals vele anderen, stemde ik niet voor 't Vlaams programma van Geert. Uiteraard haalde mijn partij geen absolute meerderheid en kan ik dan ook niet verwachten dat hun programma alsdusdanig wordt uitgevoerd. Dus kan ik niet anders verwachten als dat de "invulling" - voor zover er gaten zijn - de gewogen som is van de programma´s zoals ze vertegenwoordigd zijn in het Vlaams parlement. Ik zie niet in hoe deze - toch al niet makkelijke oefening (waarom zijn er anders ministers nodig?) - verdergeholpen is door een bevraging zoals deze.
 
Dus, on balance, vermoed ik dat Geert faalt waar de VRT voor mij slaagt. Op dit punt. En het immer meer afglijdende programma Ter Zake niet te na gesproken (teveel Bourgois!).
 
"Waarin schuilt de eigenheid van Geert Bourgeois binnen het Vlaamse politieke landschap?"
 
Wel, ik kan alleen maar vemoeden dat ze schuilt in Geert Bourgois zelf. Tenzij hij ze uiteraard in de onnavolgbare Bart De Wever verstopt heeft (maar dat is onwaarschijnlijk precies omdat Bart onnavolgbaar is). We kunnen slechts hopen dat Geerts politieke eigenheid  gevat is in het politieke programma van z´n parij - net zoals de eigenheid van de publieke omroep (buiten het niet onbelangrijke feit dat die omroep publiek is natuurlijk) tot uitdrukking komt in haar - toch niet erg onbekende - programmatie.
 
Waar Geert het konsept van keizer-koster modernizeerde tot dat van minister-koster van wat nog écht Leeft in Vlaanderen, modernizeerde de VRT het konsept van publieke omroep door het vervullen van kwantitative doelstellingen opgelegd door de publieke overheid. Niet zo erg kwaad gedaan van de VRT maar een duidelijke bedreiging voor Levend Vlaanderen. Wellicht is het dus de eigenheid van de minister-koster om dit sukses ongedaan te maken en de mensen (of zijn het in zijn geval broeders?) zo hard te vervelen dat ze weer liever voor dood spelen in deze of gene vereniging. Dat heeft het, voor Geert misschien verrukkelijke neveneffekt, dat ze niet langer direkt geïnformeerd raken en dat hun mening moet vertolkt worden door de ikonen van het bruisend (sic) verenigingsleven.
 
"Welke klemtonen moeten gelegd worden in het nieuwe regeerakkoord tussen de Vlaamse verkozenen en de Vlaamse regering voor de periode 2004-2009?"
 
Een dartele poging van een Dood Vlaming - de klemtonen waarmee een meerderheid van de verkozenen kan instemmen en die de rechten van de minderheid niet schenden. Indien dat een oefening is die zinvol kan afgesloten en nagekomen worden (iets wat onwaarschijnlijker is met de dag, maar ja daar zijn geen sankties meer voor nu het Vlaams nivo bij dekreet niet meer in krisis kan verkeren), vermoed ik dat de beheersovereenkomst met de VRT er ook wel in zal staan. In ieder geval hoop ik - zoals velen met mij, hoop ik dat ongeacht de resultaten van de bevraging de verkozenen beslissen en niet een stel pipo´s dat meent te spreken voor ons.
 
Per slot van rekening: de VRT was niet echt een verkiezingsthema. Ik vermoed dus dat nogal velen vinden dat het goed is zoals het is. Noch de inkrimping en versaaiing van Geert, noch de uitbreiding en verleuking van Aimé.
 
"Goe bezig! Meer van hetzelfde!", voor de VRT.
 
"Huh! Stop met dat geleuter naast de kwestie met die irritante pontifikale air!", voor Geert.
 
Slechts één punt voor aktie: Geert, verlos ons van Tony Mary. Zoals Tony zijn er honderden en duizenden sekretarissen, penningmeesters en voorzitters in Levend Vlaanderen. Die laatsten bestaan ook slechts bij gratie van een vijandbeeld en eindeloos gemem over ditjes en datjes - als Tony weg is, is de enige die iets te winnen heeft bij de diskussie weg en dan gaat ook die hele diskussie weg. En dan zijn we blij.


11:02 Gepost door despreker | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.