03-03-05

Ik ben een multikulti, en trots er één te zijn

Het zal wel aan mij liggen, maar ik heb nooit goed begrepen hoe een term als "multi-kultureel" voor sommigen geassocieerd geraakte aan alle zonden van Israël. Ik heb dan ook nooit goed begrepen hoe "alle zonden" in hetzelfde gezegde terechtkwam als "Israël". Ik vermoed dat dat te maken heeft met het feit dat ik te simpel ben om al die uitgeperste simplifikaties te vatten. Is het dan niet zo dat een probleem met multi-kultureel een bepaalde voorliefde inhoudt voor het mono-kulturalisme? Indien dat zo is, welke kultuur is dan de juiste mono-kultuur? Indien niet - wat betekent het dan als mensen een probleem hebben met multi-kulturalisme?
 
Als simpele ziel kan ik me slechts beroepen op "logika voor simpele zielen" om mijn gebrekkig begripsvermogen te verbeteren. Laat me dan ook de 2 opties één per één bekijken.
 
Welke kultuur is dan wel de juiste mono-kultuur? Ik vermoed dat een populair antwoord, dat volgens sommigen (in hun alziendheid) gedeeld wordt door een miljoen Vlamingen, als volgt is: de volkseigen kultuur! Ik denk dat dat zou kunnen werken op voorwaarde dat de realiteit van verschillende volkeren en verschillende volkseigen kulturen kan ingepast worden. En dat kan - denk ik - en wel op 2 manieren. Ofwel is er om een of andere nog nader te bepalen reden één (en niet meer dan één) superieure kultuur waar alle bestaande kulturen naar moeten evolueren als zijnde het omega van hun alfa. Ofwel is er op een of ander nog nader te bepalen manier de duidelijke ondubbelzinnige toewijzing van mensen aan volkeren aan bepaalde kulturen, zonder te vervallen in "het is nu eenmaal zoals het is".
 
In het geval van één superieure kultuur zijn er grofweg twee soorten kandidaten. Enerzijds kan het dat men, zoals de humanisten, een wereldvolk postuleert. Naarmate de emancipatie van de mens voortschrijdt benaderen we de echte wereldvolkseigen kultuur. Anderzijds, kan men wel degelijk zeggen dat een bepaalde historische kultuur, de beste kultuur is, voor iedereen. Als de gekozen historische kultuur niet meer evolueert dan heeft men fundamentalisme. Vermits er bij grote meerderheid aangenomen wordt dat fundamentalisme slecht is - vermoed ik dat het geen mogelijke verklaring kan vormen voor de vraagtekens die bij multi-kulturalisme worden gezet.
 
Blijft over dat de gekozen historische kultuur de beste is rekening houdend met haar kapaciteit tot evolutie. Grofweg is dat de (niet noodzakelijk alleen maar ekstreem-) rechtse overtuiging - onze kultuur van vroeger is niet beter dan Uw kultuur van nu, behalve in het niet onbelangrijk aspekt dat onze kultuur van vroeger toeliet te evolueren naar onze kultuur van nu die wél beter is dan Uw kultuur van nu. Dus, count our blessings, en assimileer/integreer U. Maar, als puntje bij paaltje komt, degenereert deze ietwat wazige opvatting al vlug tot wereldvolkerij. Vermits feiten luider spreken dan woorden, volstaat het als illustratie de razendsnelle evolutie van ´t VB te volgen (in het publieke debat tenminste, want wat ze onder zichzelf zeggen zullen we slechts weten als ze aan ons geen verantwoording meer schuldig zijn).
 
En wereldvolkerij, dat is allemaal wel mooi en warm en gezellig maar geen kapstok om kultuur aan op te hangen. Humanisme, op die manier begrepen, is niets anders als het soort thee dat je krijgt als je het builtje van gisteren nog eens herbruikt. Universele kultuur bestaat niet tenzij dat je bijvoorbeeld iets als "neuken, tout court" zou aanvaarden als ekspressie van kultuur. Kultuur differentieert - verschillen hoeven niet beter/slechter te zijn) in plaats van gelijk te trekken -, en vermijdt zo dat we in een humanistische Brave New World verzeild geraken waar iedereen de Universele Rechten van de Mens aanvaardt met slechts een amendement: het recht om anders te zijn is geschrapt.
 
Niets van het bovenstaande geraakt dus van de grond. Wereldvolkerij stijgt misschien even op maar stort dan luidruchtig neer door de fundamentalistische ballast die het nog aan boord heeft (universele rechten vertalen zich in universele plichten tot een universele kultuur).
 
Dus, wat betekent het dan als mensen een probleem hebben met multi-kulturalisme?
 
Wel, dat ze multikulti's haten - bijvoorbeeld omdat sommige multikulti's zó gepassioneerd zijn in hun eigen grote gelijk dat ze álle kulturen waardevol vinden.
 
Maar dat zijn geen multikulti's meer. Dat zijn totokulti's!
 

14:34 Gepost door despreker | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.