21-02-05

Een eeuw na de dood van God: de dood van de goddelozen

Het is ruim een eeuw geleden dat Nietzsche God's grafschrift schreef. Ondertussen hebben de goddelijk godvrezenden argumenten genoeg om deze anti-christ met de christelijke mantel der liefde te bedekken. De, zelf ziekelijke, Nietzsche lijkt inderdaad de kiem van de eerste LOA - Literair Overdraagbare Aandoening. Hetzelfde gen, verantwoordelijk voor overvloedige acne bij adolescenten, leidt waarschijnlijk tot een hogere vatbaarheid voor het lezen, en vervolgens verkeerd interpreteren, van de werken van Nietzsche. Daarna ontwikkelt MAIDS  - Mentally Acquired Immune Deficiency Syndrome - zich ruwweg in lijn met het soort brein-syphilis waar Nietzsche uiteindelijk zelf aan bezweek. Oh!, dichterlijke rechtvaardigheid. Ah!, rechtvaardige tragiek; zijn hatelijk zus werd als eerste besmet en kultiveerde de kiem tot 's mens eerste echte puur geestelijke epidemie.
 
De mortaliteit van de ziekte is 100% - hoewel er een aantal, nog niet onafhankelijk bevestigde, rapporten zijn van vroege genezing - en eindigt altijd in een miserabele dood. Karakteristiek is echter dat in sommige gevallen deze miserabele dood overschaduwd wordt door de nog meer miserabele dood van horden onschuldige anderen. Meestal op de toon van pompeuze muziek van Wagner of andere pompeuze volkseigen idioten.
 
Voldoende voor de goddelijken om de goddelozen als verdacht te bestempelen.
 
Maar, niet zo snel! Het is niet omdat de mens zijn eigen Heer is, dat hij Heer mag spelen over anderen. Zelfekspressie is niet sinoniem voor destruktie van een ander. Moraliteit behoeft geen God - en zeker geen God die eksklusief spreekt met sommigen of op bepaalde voorwaarden, gezellig vastgelegd door sommigen in hun mistieke alwetendheid. "Er is méér," met de beverige stem van iemand die alles te min vindt, voor hem, "volg me naar het meer!" - om vervolgens in het meer te verdrinken tot meerdere eer en glorie van de bevende profeet. Bollocks! Religie is en blijft een zwendel in verdovende middelen. Meestal met een wansmaak erger dan de ergste C-horrorfilm, na ons - de variant van de loge: zonder ons - vergaat de wereld.
 
Ach, komaan, blijf die fout toch niet begaan! De eerste echte LOA was religie en allemaal zijn we er even vatbaar voor en niet één van ons kan de kiem ontlopen. Laat ons nier teruggaan in de tijd van "ons grootmoeder" toen de goddelozen nog geen recht van spreken hadden.
 
Gelukkig beleven vele mensen religie voor de echte essentie ervan: "het dekadente dekorum" - er is hoop voor de mensen, helaas ligt die hoop minder en minder bij hun machthebbers.
 

12:47 Gepost door despreker | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.